Ledige stillinger

Ledige stillinger

 

 

 • ikon
  Helle Lykke Frederiksen den 23-08-2017
  Forældreintra

  Sådan kommer du på forældreintra som ny bruger.

  Vi anbefaler at du ændrer adgangskoden til noget andet end dit cpr-nummer

  Brug linket nedenfor
 • ikon
  Lene Hvilsom Larsen den 12-03-2018
  Orientering om valg til skolebestyrelsen

  I foråret 2018 er der valg til skolebestyrelsen på Mellervangskolen. I det vedhæftede dokument kan du læse om reglerne for skolebestyrelsesvalget.

  Hvis du er interesseret i at høre om arbejdet i skolebestyrelsen er du velkommen til at kontakte
  Skoleleder Lene Hvilsom på intra eller på mail: [email protected] eller på telefon 3199 4302.
  Skolebestyrelsesformand John Buchholtz Frederiksen på  intra eller mail [email protected] eller på telefon 26390671.

  Torsdag d. 3. maj kl. 19 er der valgmøde på Mellervangskolen, hvor vi fortæller meget mere om arbejdet i skolebestyrelsen på Mellervangskolen.

  Ordinært valg til skolebestyrelser i Aalborg Kommune 2018
   
  Det bekendtgøres herved, jf. bekendtgørelse nr. 1074 af 14. september 2017 om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen og om vederlag til forældre- og elevrepræsentanter i skolebestyrelser i folkeskolen (skolebestyrelsesbekendtgørelsen), at der i 2018 afholdes ordinært valg til skolebestyrelserne på alle kommunale folkeskoler i Aalborg Kommune.
 • ikon
  Kristine Klitgaard Mikkelsen den 06-03-2018
  Kære forældre

  Skolen gennemfører i perioden den 11. april 2018 til den 31. maj 2018 den årlige trivselsmåling i folkeskolen.

  Undervisningsministeren har besluttet at det i 2018, som en nødløsning, skal være muligt for en elev at udfylde besvarelsen anonymt via et papirskema. Det er for at komme forældre i møde, som er utrygge ved, at deres barn besvarer trivselsspørgeskemaet elektronisk og i identificerbar form. Ved at besvare trivselsmålingen via et papirskema kan jeres barns svar forblive helt anonyme, også når dataene indsendes til Undervisningsministeriet. Til gengæld vil svarene ikke indgå i opgørelser af klassens trivsel og heller ikke danne grundlag for forskellige analyser, som undersøger, hvordan trivsel hænger sammen med andre forhold i skolen.

  I skal melde tilbage til skolen, hvis I ønsker at benytte muligheden for, at jeres barn svarer via papirspørgeskema. Det skal ske inden 1. april. Skolen vil give jer nærmere anvisninger herom.

  DVS, at såfremt I ønsker at vi skal lave undersøgelsen i papirform, skal I skrive til mig inden 1. april på mail: [email protected] Husk at oplyse elevens navn og klasse.

  Se mere i vedhæftede skrivelsen

  Venlig hilsen
  Kristine Klitgaard
  Viceskoleleder

Skolens innovative platform - Det skæve rum