Værdiregelsæt

Principperne for Mellervangskolen bygger på et sæt grundlæggende værdier (værdiregelsæt). Disse skal ligge til grund for alt læring, udvikling og samarbejde på Skolen.

Det følgende er derfor grundlæggende for alle skolens principper:

 • Vi siger det vi gør, og vi gør, det vi siger.
   
 • Vi ønsker, at Mellervangskolen i alt sit virke er transperant, således at åbenhed og dialog danner grundlag for et frugtbart samarbejde med skole, forældre, samarbejdsparter og øvrige interessenter.
   
 • Vi ønsker, at alle oplever Mellervangskolen som en skole præget af høje faglige ambitioner, høj faglig progression.
   
 • Vi er en skole der i fællesskab og gennem kreativitet og innovative processer finder nye veje til, at alle udvikler sig og bliver så dygtige de kan.
   
 • Vi ønsker en bred variation af læringsmuligheder for eleverne. I alle sammenhænge skal der udvises ANSVAR, OMSORG og RESPEKT.

 

Konfirmeret på skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 7.10. 2015

 

Iben Højer Larsen
skolebestyrelsesformand