Skolebestyrelsens mødekalender for skoleåret 2017-18
 

Skolebestyrelsesmøde mandag d. 28. august kl. 17-19.30

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 3. oktober kl. 17-19.30

Skolebestyrelsesmøde onsdag d. 15. november kl. 17-19.30

Skolebestyrelsesweekend d. 5.-6. januar kl. 14-14

Skolebestyrelsesmøde mandag d. 5. februar kl. 17-19.30

Skolebestyrelsesmøde torsdag d. 12. april kl. 17-19.30

Skolebestyrelsesmøde tirsdag d. 19 juni kl. 17-18.30

Derudover vil der komme nogle valgmøder, som bestyrelsen skal være repræsenteret i, men dette meldes først ud senere. Valgperioden for skolebestyrelsen slutter med udgangen af næste skoleår.