Skolens historie - i korte træk

I den gamle Nr. Tranders kommune var der 4 små landsbyskoler, nemlig Frydendal skole, Nr. Tranders skole, Øster Sundby skole og Øster Uttrup skole.

Af de tre små skoler i den østlige del af Nr. Tranders kommune var Øster Sundby skole den største. Omkring 1940 havde de alle dog færre end 100 elever og de fik i meget begrænset omfang del i befolkningstilvæksten i området.

Da Nr. Tranders kommune blev sammenlagt med Aalborg kommune i 1950, var det en af betingelserne, at der skulle opføres en ny skole i området til afløsning for de tre små landsbyskoler. Sognerådet i den tidligere kommune var allerede gået i gang med planerne for den nye skole, der blev kaldt Centralskolen i Mjel og fra 1963 Østersundbyvejens skole. I 1975 fik skolen sit nuværende navn - Mellervangskolen.

Skolen blev taget i brug efter sommerferien 1951. Centralskolen var beregnet til 225 elever, og der var 7 lærere udover skoleinspektør Kirkholm.

I begyndelsen af 60'erne begyndte elevtallet at stige voldsomt, og i 1977 blev der officielt holdt indvielse af et nyt byggeri indeholdende Mellervanghallen, faglokaler, småbørnsfløj og mediatek. På det tidspunkt var K. Nørgaard Simonsen inspektør. Han blev i 1985 afløst af Poul Balling, der var leder af skolen til januar 1996. Fra den 1. marts 1996 og til begyndelsen af 1997 var Jørgen A. Christensen leder af skolen. Herefter var Edith Bech Reimer skoleleder frem til marts 2014.

Skolens nuværende leder Lene Hvilsom Larsen tiltrådte 1. marts 2014