Ordensregler for Mellervangskolen

Samværet på skolen bygger på, at:

  • Vi ser hinanden – vi hilser på hinanden
  • Vi respekterer hinandens forskelligheder og grænser
  • Vi har alle ansvar for trivsel
  • Vi er alle forpligtede på vores fællesskaber
  • Vi drager omsorg for hinanden
  • Vi har alle ret til at være en del af et fællesskab
  • Vi har alle ansvar for hinanden og skolens ting
  • Vi får alle mulighed for at gøre det godt igen, hvis noget går galt.

 

Konfirmeret på skolebestyrelsesmøde
Onsdag den 27.4.2016

 

Iben Højer Larsen
skolebestyrelsesformand