Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU-Aalborg - hvad er det?

UU-Aalborg (Ungdommens Uddannelsesvejledning) står for vejledning om uddannelse samt erhverv og henvender sig til elever i 7.-9./10. klasse. Vejledningen er en proces, der foregår i en kombination af information, vejledning i grupper og individuelt, besøg på ungdomsuddannelser og praktik i erhvervslivet. Vejledningen skal hjælpe med at afklare eleven i forhold til sig selv og til omverdenen.

UU-vejlederen kan også give elever og forældre "uafhængig" vejledning om skolegang og uddannelse, bistå ved al-ternativ opfyldelse af undervisningspligten (skoletrætte elever), hjælpe med at finde information om støttemuligheder og hjælpesystemer og medvirke ved samtaler med elever/forældre om motivation, læringsstil osv.

UU-vejlederen følger eleverne efter afslutning af grundskolen, hvis de har brug for det.

Unge, som ikke kommer i gang med, som falder fra eller som ønsker at skifte uddannelse, vil få hjælp og sparring fra deres personlige UU-vejleder indtil en ungdomsuddannelse er gennemført.

Du er også som forælder velkommen til at kontakte UU-vejlederen efter behov, hvis der er brug for en ekstra samtale eller yderlige information.

Læs mere på

www.uu-aalborg.com

Klik her for at se vejlederne