Skolesocialrådgivere på Mellervangskolen – til skoleporten.

På Mellervangskolen har vi to skolesocialrådgivere ansat.

De har ikke myndighed, men er et frivilligt tilbud. Deres opgaver er blandt andet i samarbejde med personalet på skolen, at hjælpe og støtte eleverne i at fremme trivslen.

Som skolens socialrådgivere kan vi støtte og vejlede dig som forælder, hvis du har behov for det. Vi kan f.eks. hjælpe dig i forhold til:

Vi har mulighed for, at afholde samtaler med eleven og vi kan yde konsultativ socialfaglig bistand til lærere pædagoger og andre relevante faglige personer.

​Vi kan også inddrages, hvis du som forælder oplever vanskelligheder. Det kan f.eks være i forhold til, at dit barn ikke trives hjemme, måske har I mange konflikter, eller måske er der forandringer i jeres familie. Som forælder kan du sammen med personalet aftale, at deltager i et møde, hvor vi sammen kan afklare, hvilken situation eleven/ familien står i, og hvilke løsninger der kan skabe en positiv forandring.

 

Elisabeth Heuckendorff - skolesocialrådgiver

 

Telefon: 3199 4333

Mail: [email protected] eller på intra

Træffetider:

Jeg træffes alle skoledage på mit kontor.

 

Elina Gerginova – skolesocialrådgiver (primært familier som ikke allerede er tilknyttet Familiegruppen)

Telefon 2253 5704

Mail: [email protected] 

Træffetider:

Jeg træffes hver mandag og tirsdag på mit kontor.

Jeg holder åben rådgivning for personalet, forældre og børn hver tirsdag på Mellervangskole, fra kl. 12.30 14.30.